අකුර - 8 ශ්‍රේණිය ගණිතය [කෙටි සටහන්]

SKU: E04a06-9789556754797 - 1

Rs. 250 Rs. 200

In stock
20% OFF

අකුර - 8 ශ්‍රේණිය ගණිතය [කෙටි සටහන්]

New Syllabus - Lesson Summaries

Adding to cart...

Description

හැඳින්වීම ......

තාර්කීකරණය කරන ලද නව විෂය නිර්දේශයන්හි මුලික අරමුණු වන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය රටාවක් මඟින් වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය වන්නා වූ නිපුණතා සහ කුසලතාවන්ගෙන් යුක්ත මානව සම්පතක් බවට ශීෂ්‍ය ප්‍රජාව සංවර්ධනය කිරීම යි.

මෙම ක්‍රියාවලියේ දී සියලු ම විෂයන්ගේ නිපුණතා මට්ටම ඉහළ නංවා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගෝපදේශනය හා දැනුම ශීෂ්‍යයාට මෙන් ම පන්ති කාමරය තුළ විෂය දැනුම බෙදන ගුරු භවතුන්ට ද ලබා දීම අධ්‍යාපනය ප්‍රකාශන ආයතනයක ප්‍රමුඛ කාර්ය භාරය විය යුතුය.

1 වාරය 
01.සංඛ්‍යා රටා
සංඛ්‍යා රටා සහ සංඛ්‍යා රටාවක පද

  • යම් සංඛ්‍යාවකින් ආරම්භ කර යම් නිශ්චිත ක්‍රමයකට හෝ රීතියකට හෝ පේළියක අනුපිළිවෙළින් ලියන ලද සංඛ්‍යා සමුහයකට සංඛ්‍යා රටාවක් යැයි කියනු ලැබේ.
  • සංඛ්‍යා රටාවක පිහිටා ඇති සෑම සංඛ්‍යාවක් ම එම සංඛ්‍යා රටාවේ පදයක් ලෙස හැඳින්වේ.

Additional information

Weight 0.105

Rs. 250 Rs.200

Adding to cart...