අළු දැරිය - කියවීමේ පොත් පෙළ 02 [A5]

SKU: E04c07-9789556805789 - 1

Rs. 225 Rs. 180

In stock
20% OFF

එකමත් එක රටක් තිබුණා යුරෝපයේ. යුරෝපය කියන්නේ එංගලන්තය, ප්‍රංශය ජර්මනිය, ඩෙන්මාර්කය වගේ රටවල් අයිති කොටසට. ඒ රටේ අගනුවර ගැනයි මේ කියන්නේ.

(යුරෝපීය ජන කතාවක් ඇසුරිනි.)

Good as :Exemplary Story

Self Reading Age :  10 years to 15years
Story Telling Age:  8 year to 12 years

Adding to cart...

Description

Name: අළු දැරිය - කියවීමේ පොත් පෙළ 02 [A5] - Alu daeriya

Author : Samudrika de silva

Publisher: Samudra Publishers

 

 

 

Additional information

Weight 0.122

Rs. 225 Rs.180

Adding to cart...