බළල් දෝණි

SKU: A05d04-10159021-0007 - 1

Rs. 210 Rs. 168

In stock
20% OFF

එක්තරා උපාසකයෙක් බළල් පැටවෙක් ඇති කළා. හොඳට කන්න බොන්න දීලා ආදරයෙන් බළල් පැටවා ඇති දැඩි කළේ. බළල් පැටවට කතා කළේ දෝණි කියලා. ඔහොම කල් ගෙවුණා. බළල් පැටවා තරමක් ලොකු වුණා.

උපාසකතුමා සිතුවා , ‘ මගේ බළල් දෝණි කසාද බන්දලා දෙන්න ඕන ලෝකේ ඉන්න ඉතාමත් බලවතාට. ‘

කල්පනා කළා කවුද ලෝකේ ඉන්න ඉතාමත් බලවතා කියලා.

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6 years  to  years
Story Telling Age:  3 year to 7  years

 

 

 

Adding to cart...

Description

Name: බළල් දෝණි  - balal doni

Author : Sybil Wettasinghe

Arts: Sybil Wettasinghe

Publisher: MD Gunasena

 

Additional information

Weight 0.050

Rs. 210 Rs.168

Adding to cart...