බුරුම ජනකතාවක් [A5]

SKU: E04c06-9789557100227 - 1

Rs. 150 Rs. 120

In stock
20% OFF

මේ කියවන්න යන කතාව කියවන්න කලින් ඔයාලා කරුණු දෙකක් ඉගෙන ගන්න ඹ්න. ඉස්සෙල්ලම…. ජන කතාවක් කියන්නේ මොකක්ද? ජනයා….ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කටින් කට කියමින් පවත්වාගෙන ආපු කතාවලට ජන කතා කියනවා.කටින් කට කිව්වට, කෙනෙක් කටින් කියන දේ ඇහෙන දේ තමන්ගේ කටින් පිට කරනවා. එතකොට ඒක තව ‌කෙනෙක්ගේ කනට ඇහෙනවා. සමහරු තමන්ගේ කනට ඇහෙන දේ තමන්ගේ කටින් හැම තැනදීම කියවනවා.

ඒක එහෙම උනාට..... මේක එහෙම නෙවෙයි......

Adding to cart...

Description

Name: බුරුම ජනකතාවක් [A5]

Author : Samudrika de silva

Publisher: Samudra Publishers

 

 

Additional information

Weight 0.115

Rs. 150 Rs.120

Adding to cart...