චන්ඩි - පොත් අංක 34

SKU: E06d04-9789554216839 - 1

Rs. 300

In stock

චන්ඩි - පොත් අංක 34
මේ කතාව චණ්ඩි ගැනයි.චණ්ඩි පුංචි කුඹි පැටියෙක්.සියල්ලන්ගේ සතුට සහ යහපත ගැන සිතමින් බලාපොරොත්තු නොවු පීඩා මඟ හැර පහසුවෙන් ම ප්‍රශ්න විසදා ගත හැකි විදිය මෙම කතාව කියවන ඔබට වැටහේවි.

Self Reading Age :  6 years  to 12 years
Story Telling Age:  4 year to 6 years

Adding to cart...

Description

Name: - චන්ඩි - පොත් අංක 34

Author : https://grade1.lk/authors/kumudu-de-silva

Publisher:https://grade1.lk/publishers/social-emotional-learning

Additional information

Weight 0.116

Rs. 300

Adding to cart...