චුටිගේ සාප්පු සවාරිය

SKU: C01d01-9789556820140 - 1

Rs. 250 Rs. 225

In stock
10% OFF

අම්මත් එක්ක සාප්පු යන චූටි දූ සල්ලි අරපිරිමැස්මෙන් පාවිච්චි  කරන හැටි ඉගෙන ගන්න අපූරු කතාවක්.
ඔයාලාත් හැමෝම සතුටු කරන කෙනෙක් වෙන්න. හැබැයි චූටි වගේ අරපිරිමැස්මෙන් වැඩ කරලා.

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age : 1 years  to 7 years
Story Telling Age: 1 year to 8 years

Adding to cart...

Description

Name: චුටිගේ සාප්පු සවාරිය - Chutige Sappu Sawariya

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.105

Rs. 250 Rs.225

Adding to cart...