Grade 04 - Environment Image Collection

SKU: D06b4-5006 - 1

Rs. 1710 Rs. 1197

හතර ශ්‍රේණිය පරිසරය විෂය නිර්දේශයේ තේමා සඳහා අවශ්‍ය වන සියලු පින්තූර A4 ප්‍රමානයේ වර්ණ මුද්‍රිත කොල 114 ක්.

All required images for Grade 04 – Environment Syllabus in 114 Color Printed A4 Size Papers.

Out of stock

Description

හතර ශ්‍රේණිය පරිසරය විෂය නිර්දේශයේ තේමා සඳහා අවශ්‍ය වන සියලු පින්තූර A4 ප්‍රමානයේ වර්ණ මුද්‍රිත කොල 114 ක්.

All required images for Grade 04 - Environment Syllabus in 114 Color Printed A4 Size Papers.

අන්තර්ගතය :

01 තේමාව - අපේ යහ පැවැත්ම

1.සූර්ය නමස්කාරය
2.පොදු ස්ථාන

02 තේමාව - අපි ලක් වැසියෝ

1.ජාතික කොඩිය/National Flag
2.රාජ්‍ය ලාංඡනය/ Emblem of Sri Lanka
3.ජාතික සංකේත
4.ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පුෂ්ප
5.වාද්‍ය භාණ්ඩ
6.අතේ රටට විශිෂ්ට සේවයක් කළ පුද්ගලයින්
7.ගංඟා සිතියම
8.ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාත්දමක ,කලාත්මක හා පුජනීය ස්ථාන
9.සිංහල - බෞද්ධ
10.දෙමළ - හින්දූ
11මුස්ලිම් - ඉස්ලාම්
12.ක්‍රිස්තියානි - කිතුනු
13.ශ්‍රී ලංකාවේ ආදිවාසීන්

03 තේමාව - පැළෑටි හා ගස්වැල්

1.කාලයකට පමණක් පිපෙන මල්
2.කාල නියමයක් නොමැතිව පිපෙන මල් වර්ග
3වද මලක කොටස්
4.හැඩය අනුව ශාක පත්‍ර වර්ග කිරිම
5.පලා වර්ග
5.අල වර්ග
6.ඔෘෂධ වර්ග
7.හවස / රාත්‍රීයට පි‍පෙන මල් වර්ග
8.මල්වල පැණි බීමට එන සතුන්
9.ආහාරයට ගන්නා මල් වර්ග
10.ශාක වලින් සාදා ගන්නා දේවල්
11.විවිධ්‍ ශාක වර්ග
12.තාල වර්ගයට අයේ ශාක වර්ග
13.පඳුරු වර්ග
14.ශාකයක කොටස්
15.ශාක පත්‍රයක කොටස්
16.ඹත්තේ / ඉරට්ටේ පෙති සංඛ්‍යාවක් ඇති මල් වර්ග
17.සතුන්ව ගොදුරු කර ගන්නා මල් වර්ග
18.දුඟද හමන මල් වර්ග
19.සුවඳවත් බැවින් වැඩි මල් වර්ග

04 තේමාව - අප අවට සත්තු

1.දිවා කාලයේ ගැවසෙන සතුන්
2.සවස් / රාත්‍රී කාලයේ ගැවසෙන සතුන්
3.සත්ත්ව ලෝකයේ විස්මිත නිර්මාණ
4.ඒක දේශික පක්ෂීන්
5.කෘමි සතුන්
6.නිවස් ආශ්‍රිතව ඇති කරන සතුන්
7.නිවස් ආශ්‍රිතව ගැවසෙන සතුන්
8.අවට පරිසරයේ සිටින තවත් සතුන්
9.කුඹුරුවල දක්නට ලැතබන සතුන්
10.විදුලි කමබිවල වසා සිටින සතුන්
11.පොකුණුවල ජලාශවල සිටින සතුන්
12.වැසි අවස්ථාවක දී පරිසරයේ බහුලව හැසිරෙන
13.අං පිහිටා ඇති සතුන්
14.ගස් බෙනවල සිටින සතුන්
15.පියාපත් පිහිටි සතුන්
16.ගල් බෙනවල හා පොළෙවේ බෙන හාරා සිටින සතුන්
17.කුර පිහිටි සතුන් / වර්ණවත් සමක් හා ලෝම පිහිටා ඇති සතුන්
18.ලෝම / දළ පිහිටා ඇති සතුන්
19.බඩ ගා යන සතුන්
20.පැන පැන යන සතුන්
21.ඇවිදගෙන යන සතුන්
22.පීනා යන සතුන්
23.සමනලයාගේ ජීවන චක්‍රය
24.දිය ගොඩ දෙකෙහි ම ජීවත් වන සතුන්
25.ක්ෂීරපායි / පාද නොමැති /පාද දෙකක් / පාද හතරක් / පාද හයක් / පාද අටක් / පාද රාශියක් ඇති සතුන්
26.ශාක /මාංශ /සර්ව භක්ෂක සතුන්
27.පක්ෂියාගේ / කෘමියකුගේ ශරිරයේ ඇති කොටස්

05 - අප පරිහරණය කරන දේ

1.පෙදරේරු කර්මාන්තයේදී භාවිතා කරන උපකරණ
2.වඩු කර්මාන්තයේදී භාවිතා කරන උපකරණ
3.පතල් කර්මාන්තයේදී භාවිතා කරන උපකරණ
4.ධීවර කර්මාන්තයේදී භාවිතා කරන උපකරණ
5.කෘෂිකර්මාන්තයේදී භාවිතා කරන උපකරණ
6.විදුලි කාර්මිකයා භාවිතා කරන උපකරණ
7.මෝටර් කාර්මිකයා භාවිතා කරන උපකරණ
8.කම්මල් කර්මාන්තයේදී භාවිතා කරන උපකරණ
9.ප්ලාස්ටික් අමුද්‍රව්‍ය / රෙදි / දැව / වීදුරු / පිඟන් මැටි / වේවැල් යොදා සාදන උපකරණ

06 තේමාව - අපේ ආහාර

1.ආහාර පිරමීඩය
2.පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක්
3.පලතුරු බීම / කැඳ වර්ග
4.ශාකතේ කොටස් තම්බා ආහාරයට ගන්නා පාන වර්ග
5.මල් වර්ග තම්බා ආහාරයට ගන්නා පාන වර්ග
6.ගෙඩියේ වතුර පානයක් ලෙස ගන්නා පාන වර්ග
7.කඳේ ඇති පිටි භාව්තයන් සකසන පාන වර්ග
8.පැණි ලබා ගැනීම සඳහා‍ ගන්නා ශාක
9.ආහාර කල්තබා ගන්නා ක්‍රම
10.නරක් වූ ආහාර

07 තේමාව - ආරක්ෂාව හා පරිස්සම

1.අනතුරු
2.මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා සිදුවන අනතුරු
3.අනාරක්ෂිත අවස්ථා
4.අනාරක්ෂිත ස්ථාන
5.විවිධ වෘත්තීන් වල යෙදෙන අය අඳින පළඳින දේවල් (ක්‍රිකට්, කිමිදුම්කරුවන්)
6.විවිධ වෘත්තීන් වල යෙදෙන අය අඳින පළඳින දේවල් (පතල් කාර්මිකයන්, පෑස්සුම්කරුවන්, විදුලිකාර්මිකයන්)

08 තේමාව - ජලය

1.නියඟය
2.ජලය දූෂණය වන ක්‍රම
3.ජලය අපිිසිදු වීම වළක්වා ගැනීමට කළ හැකි දේ
4.අපට ජලය ලැබෙන ක්‍රම
5.ජලතේ පාවෙන /ගිලෙන / දියවෙන දේවල්
6.සතුන්තේ ජීවන චක්‍ර
7.මදුරුවන් බෝ වන ස්ථාන

09 තේමාව - ගමනාගමනය

1.ආලෝක සංඥා
2.අනතුරු ඇඟවීමේ සැංඥා / පාලන / සීමාකාරී / විධාන / ප්‍රමුඛතා / තොරතුරු සැංඥා
3.පොදු වාහන

11 තේමාව - වැඩ පහසු කිරීමේ මං

1.උපකරණ

12 තේමාව - මිනිස් හැසිරීම්

13 තේමාව - පොළව හා අහස

1.පාංශු ජීවින්
2.සුළඟ ආධාරයෙන් ක්‍රියා කරන තද්වල්
3.ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සිතියම
4.ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් සිතියම
5.සුළඟ මඟින් ව්‍යාප්ත වන බීජ
6.ස්වාභාවික උපද්‍රව
7.අහසේ දැකිය හැක් විස්මිත නිර්මාණ
8.තරු රටා

15 තේමාව - මිනිසා හා තොරතුරු

1.අතීතයේ තොරතුරු හුවමාරු කරගත් ක්‍රම
2.වර්තමානයේ තොරතරු හුවමාරු කරගත් ක්‍රම
3.මුහුණේ ඉරියව් මඟින් හැගීම් දැන්වීම

16 තේමාව - අපේ අතීත විත්ති

1.ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇති ස්ථාන
2.ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇති දේවල්
3.අපේ පැරණි වැව්
4.අපේ පැරණි විත්ති
5.රටේ කීර්ති නාමය නැංවීමට දායකත්වය දැක්වූ චරිත
6.අපේ ජන ක්‍රීඩා
7.කලා නිර්මාණ

Additional information

Weight 0.745