02 - සිංහල [Master Guide]

SKU: E03f05-9789556643589 - 1

Rs. 375

In stock

දුවේ පුතේ

2017 වර්ෂයේ සිදු වූ නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ යටතේ පුංචි ඔබට සිංහල විෂය සඳහා මෙම පොත සම්පාදනය කර ඇත.

විෂය නිර්දේශයේ අඩංගු සියලු නිපුණතා ආවරණය වන පරිදි ද, සිංහල විෂය යටතේ සවන්දීම ,කථනය , ලිවීම, කියවීම යන චතුර්විධ භාෂා හැකියා ප්‍රගුණ වන පරිදි බාහිර කරුණු කිහිපයක් ඇතුළත් ව ද මෙම පොත ලියා ඇත.2 ශ්‍රේණියේ පුංචි ඔබ මෙම පොත පරිහරණයේදී දෙමාපිය උදව් ලබා ගැනීමෙන් අපේක්ෂිත ඉලක්ක කරා ළඟා වීම වඩා පහසු වේ.

මෙම පොත සම්පාදනය කිරිමේ දී අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දුන් මාස්ටර් ගයිඩ්හි අධ්‍යයන අධ්‍යක්ෂතුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහ චිත්‍ර අඳීමෙන් මට සහය දුන් මංජුලා රත්නායක මෙනවියටත් මාගේ අවංක ආදර ස්තූතිය පුදමි.

මෙම පොත පරිහරණය කිරිමෙන් පුංචි ඔබ සැමගේ නැණ පහන් දැල්වේවා ! මම ප්‍රාර්ථනා කරමි.

Adding to cart...

Description

පෙරවදන ...

මතු දිනය ජය ලබනු වස් සුවහසක් පැතුම් පොදි දෝතින් අරන් පාසල් මව් තුරුළට පිය තැබූ පුංචි දූ පුතුන්ගේ නැණස පාදන්නට 2017 වර්ෂයේ 2 ශ්‍රේණිය සඳහා නව විෂය නිර්දේශයක් හදුන්වා දී ඇත.

සිංහල මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන දූ පුතුන්ට පළමු ශ්‍රේණියේ පටන් අ.පො.ස. සාමාණ්‍ය පෙළ කඩයිම දක්වා ම අනිවාර්්‍ය විෂයක් ලෙස සිංහල විෂය හැදෑරීමට සිදු වේ.හෙළ දරුවා මව්කුසින් බිහි වු දා පටන් සවන් වැකෙන මව්බස හෙවත් සිංහල භාෂාව සජීව භාෂාවකි.

මෙවර 2 ශ්‍රේණිය මාස්ටර් ගයිඩ් සිංහල ප්‍රකාශනය තුළින් පුංචි දරැවාගේ මනස හා මනාව බැඳෙමින් නිවැරදි විෂය කරුණු ඇතුළත් කරමින් දරුවාට ඉගෙනීමට පහසුවන ලෙස මෙම පුකාශනය සකස්කර ඇත. එහි දී කාලීන අවශ්‍යතාවයක් වන පස්රූල් ක්‍රමය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් පුංචි දූ පුතුන්ට ලබා දීමටද 2 ශ්‍රේණියේ පුංචි පැටවුන්ගේ  සිතීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ස්වයං අධ්‍යයනයේ යෙදිය හැකි ක්‍රියාකාරකම් රැසක් ද මෙම ප්‍රකාශනයෙහි අන්තර්ගත වේ.

ගුරු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයට වඩා සිසු කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛස්ථානය කරන්නට කටයුතු කළ ප්‍රවීණ ආචාරිණී චින්තා සංජීවී මදුරප්පෙරුම මහත්මියට අප ආයතනයේ කෘතවේ්දීත්වය පළකර සිටිමු.

දහස් ගණන් දරුවන්ගේ නැණ පහන් දල්වාලන්නට නිබඳ නොනිමෙනා ආලෝකයක් වෙමින් පෙර පාසලේ සිට අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ කඩයිම දක්වා ඔබ හා රැදෙමින් ඥානාලෝකය ඔබට දායාද කරන්නට මාස්ටර් ගයිඩ් අප නිබඳ සහාය වන්නෙමු.

මේ පොත රචනා කළ මා ,
චින්තා සංජීවි මදුරප්පෙරුම
ශස්ත්‍රවේ්දි උපාධි . අධ්‍යාපන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා ( කොළඔ විශ්වවිද්‍යාලය )
අධ්‍යාපන ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා
විශේෂ පා්‍රථමික පුහුණු

ISBN 978-955-664-358-9

 

Additional information

Weight 0.465

Rs. 375

Adding to cart...