කිඹුල් මනමාලි

SKU: C01e08-9789558251652 - 1

Rs. 200 Rs. 150

In stock
25% OFF

කිඹුල් පොකුනට කවුරුත් ආවේ නෑ. පොකුණේ ඉඳපු කිඹුලි හින්දා. හැබැයි පොකුණේ ඉඳපු ගෙඹි රංචුව කිඹුලිට බය උනේ නෑ. නමුත් කිඹුලිට ඕන උනා මේ ගෙම්බන්ව අල්ලන් කන්න. ඉතින් කිඹුලි පොඩි උපායක් යොදනවා ඒකට. කිඹුලි කසාද බඳින්නයි යන්නේ. ගෙම්බො ටික මේ කිඹුලිගෙ උපායට අහුවෙයිද?

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story

Self Reading Age :  6 years  to 10 years
Story Telling Age: 2 year to 10 years

Adding to cart...

Description

Name: කිඹුල් මනමාලි - Kibul Manamali

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

 

Additional information

Weight 0.109

Rs. 200 Rs.150

Adding to cart...