කිඹුල් මල්ලි

SKU: A01c01-9789551090326 - 1

Rs. 150 Rs. 112.5

In stock
25% OFF

චූටි බබා දවසක් අම්මයි , තාත්තයි එක්ක සත්තුවත්ත බලන්න ගියා . එතකොට ලස්සන කිඔුල් පැටියෙක්  දැක්කා . කිඔුල් මල්ලිටත්  චූටි පුතත් එක්ක යාළු වෙන්න  ඕනකම තිබුණා . කිඹුල් මල්ලි  හොරෙන් හොරෙන්  සත්තුවත්තෙන්  පැනලා ආවා . ඊට පස්සේ කිඔුල් මල්ලිට වුණ දේ දන්නව ද ?

Good as : Bed Time Story

Self Reading Age : 7 years  to 10 years
Story Telling Age: 4  year to  8 years

Adding to cart...

Description

Name:  කිඹුල් මල්ලි - Kibul Malli

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.108

Rs. 150 Rs.112.5

Adding to cart...