ළමා මුතු 1 ශ්‍රේණිය මව්බස වැඩපොත

SKU: D02a06-9789555270397 - 1

Rs. 350

In stock

පෙරවදන
ආදරණීය ගුරුතුමියනි, වැඩිහිටියනි,

යමෙකුගේ නිර්මාණාත්මක චින්තනය  පොබ කරවීමෙහි ලා ප්‍රධානතම මෙවලම වනුයේ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ' මව්බස යි'.තවද සෙසු විෂයන්ට අදාළ දැනුම අත්පත් කර ගැනීමේ දී ද මූලික වනුයේ  ' මව්බස යි'.ඉදින්, කවර හෝ භාෂාවක් හැදෑරිමේ දී , ශ්‍රවණය , කථනය, කියවීම හා ලිවීම නම් වූ ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර හතරක් සම්පූර්ණ කළ යුතුය. ඒවා චතුර් විධ භාෂා කුසලතා ලෙස හැඳින්වේ. ළමාමුතු  වෙතින් දරුවාට ඉදිරිපත්  කෙරෙන මෙම වැඩපොත සම්පාදනය කරනු ලැබ ඇත්තේ නිර්දේශිත  1 ශ්‍රේණි ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයට අනුකූලවය.

ඔබට
ඔබේ දරුවාට

මම,
ජයන්ත වීරසිංහ
විෂය මාලා සමායෝජක
ළමාමුතු ප්‍රකාශන 

 

Adding to cart...

Description

ළමාමුතු 1 ශ්‍රේණිය මව්බස වැඩපොත

ක්‍රියාකාරකම් පෙළගැස්ම 
ශ්‍රවණ විභේදන කුසලතා 
දෘෂ්ටි විභේදන කුසලතා 
මනෝචාලක සංවර්ධන  කුසලතා 
පෙර කියවීමේ  කුසලතා 
පෙර ලිවීමේ  කුසලතා 

 

ISBN 978-955-52703-9-7

Additional information

Weight 0.146

Rs. 350

Adding to cart...