මඟුල් ගෙදර බත් නැත‌ෝ

SKU: A05b31-0905 - 1

Rs. 200 Rs. 160

Out of stock
20% OFF

නාට්‍ය පෙළක් ඇසුරෙන් මේ කතාව නිරිමාණය වී ඇත.

ජවනිකා  තුනකින් නිර්මාණය වූ මේ  කතන්දරය විනෝදය මුසු වූ කතා පෙළකි. මනාලියගේ ගෙදරට  මානාලයගේ ගෙදරින් ආ වෙලාවේ කන්න තිබ්බ බත් ටික ඉවර වුනේ කොහොමද ?

පළමු ජවනිකාව
(ගම ගෙදරකි වේදිකාවේ ඒක පැත්තකින් අම්මා සහ අප්පොච්චී ඇතුළු වෙති.)

අම්මා : දොර ඇරපන් මගේ    නගෝ

අප්පොච්චා :
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ
නෑයෝ ඇවිත් හනික වරෝ

( 1971 වසරේ රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය දිනූ යොවුන් ළමා පොත)

Good as : Exemplary Story

Self Reading Age :  6 years  to 10 years
Story Telling Age:  5 year to  10 years

 

 

Description

Name: මඟුල් ගෙදර බත් නැත‌ෝ  - magul gedara bath natho

Author : Sybil Wettasinghe

Arts: Sybil Wettasinghe

Publisher: Adith Publishers

Additional information

Weight 0.750

Rs. 200 Rs.160