071 428 0622

මහ ගංවතුරයි ලබු ගෙඩියයි | Maha Ganwathurayi Labu Gediyayi

රු300.00

අලියෙක් තරන් විතර ලබු ගෙඩියක් ඇතුලේ තොයිලයක් නටපු හැටි හරිම පුදුමයි. ගම මහගේට ලොකු අසනීපයක් හදුනා. ඒක හොඳ කරන්න තොයිලයක් නටන්න ඕනේ වුනා. එත් තොයිලේ දවසේ මහා වැස්සක්. වැස්සෙන් බේරෙන්න කට්ටියම ලබු ගෙඩිය ඇතුලට ගියා. දැන් තොයිලේ ජයටම යනවා.

5 in stock

Category:

Additional information

Weight 0.084 kg
Dimensions 20 × 20 × 0.2 cm
Writer

Publisher

Language

No of Pages

24

ISBN

955-1146-36-0

Illustrator

Series

Series No

14

Story Telling Age

,

Self Reading Age

24/7 Live Chat

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Free Shipping

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Secure Checkout

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.