071 428 0622

මුවායි යාළුවොයි | Muwayi Yaluwoyi

රු220.00

ඔන්න කැලැවේ ලොකු නියඟයක් ආවා. මේ කැලැවේ හිටපු මුවෙකුට හිඳෙන් නැති දිය වලක් හම්බු වුනා. මේ මුවා මේකෙන් දිය බීලා සතුටෙන් හිටියා. තව වතුර නැති යාළුවොන්ටත් මේ ගැන කිවුවා. මේ විදිහට දවසක් දඩයක්කරයෙකුටත් මේ ගැන කිවුවා. නමුත් දඩයක්කාරයා මේ මුවාව අල්ල ගන්න එතන උගුලක් ඇටෙව්වා. මුවාට මේ උගුලෙන් බේරෙන්න පුළුවන් වෙයිද?

4 in stock

Category:

Additional information

Weight 0.086 kg
Dimensions 20 × 20 × 0.2 cm
Writer

Publisher

Language

No of Pages

24

ISBN

955-1146-40-9

Illustrator

Series

Series No

15

Story Telling Age

,

Self Reading Age

24/7 Live Chat

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Free Shipping

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Secure Checkout

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.