සමනලීගේ මල් ගවුම

SKU: A01b04-0124 - 1

Rs. 200 Rs. 160

Out of stock
20% OFF

පුංචි සමනලීට තිබුනේ එකම එක ගවුමයි. ඒකත් හොදටම පරණ වෙලා. ලස්සන ලස්සන ගවුම් තියෙන  සමහර ළමයි සමනලීට විහිලු කළා. හැබැයි දවසක් එයාට අපුරු යාලුවෙක් මුණගැහෙනවා.

Good as : Bed Time Story

Self Reading Age :  6 years  to 10 years
Story Telling Age: 2 year to 7 years

Description

Name: සමනලීගේ මල් ගවුම - Samanalige Mal Gawuma

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

Additional information

Weight 0.103

Rs. 200 Rs.160