සුසර - 01 ශ්‍රේණිය පස් රූල් සිංහල අකුරු ලිවීම A4 (2016)

SKU: D04e11-9789553302243 - 1

Rs. 200 Rs. 160

Out of stock
20% OFF

පෙරවදන

ආගම විෂයේ වගකිිම වන්නේ ආගම හා ආචාර ධර්මවලට අදාළ නිපුණතා දරුවන් තුළ ගොඩනංවා දරුවන් පෝෂණය කිරිමයි.මෙම පොත් රචනයේදිි සහය වුු සෙනෙහෙ කැදැල්ලේ රංජිත් දිසානායක  හිමාෂා දිසානායක,කවිිෂා දිසානායක දියණිවරුන් , ආදර පියාණන් සරත් මොහොට්ටාල මැතිතුමන් ,සුදත් ,ලාලන තිලකා,ජගත් යන ආදරබර සොයුර සොයුරියන්, හිතවත් මිතුරු කැල හද පිරි සෙනෙහස් ප්‍රණාමයෙන් සිහිපත් කරමි.

-සී.එන්.එම්.මොහොට්ටාල-

Description

2016 නව විෂය නිර්දේශය සඳහා නව විෂය නිර්දේශය අනුව සම්පාදිත 01 ශ්‍රේණියේ සියලුම වැඩ පොත් දැන් නිකුත් වී ඇත.

Additional information

Weight 0.138

Rs. 200 Rs.160