අමුතු පඳුර

SKU: A01f07-9789551090586 - 1

Rs. 250 Rs. 187.5

In stock
25% OFF

එක  දවසක්  නරි  පැංචෙකුට හොඳටම  බඩගිනි වෙලා ගමරාලගේ  කුකුල් කොටුව පැත්තට ආවා . ඒත්  වැට  ළඟට කිට්ටු වුණා විතරයි ,  ගමරාලගේ බලුහාමි පොරවගෙන  පැන්නා .  නරි පැංචා  කෑගහගෙන කැළේට  දිව්වා .  බලුහාමී එලවගෙන ආපුු නරිහාමීව බේරගන්නේ හරිම අමුතු පදුරක්.  හැබැයි  නරිහාමී ඊළගට මූනදෙන්නේ තවත් කරදරේකට .

Good as : Bed Time Story, Exemplary Story

Self Reading Age :  6 years  to 10 years
Story Telling Age:  3 years  to 8 years

Adding to cart...

Description

Name: අමුතු පඳුර - Amuthu Pandura

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

 

Additional information

Weight 0.102

Rs. 250 Rs.187.5

Adding to cart...