කොහොල්ලෑ නරිහාමි

SKU: A03a09-9789558251164 - 1

Rs. 250 Rs. 187.5

In stock
25% OFF

කුකුල් මස් කන්න ආසා වෙච්ච නරිහාමි කෙනෙක් ඒක කරගන්න අපූරූ උපක්‍රමයක් හොයාගන්නවා. හැබැයි පුංචි අතපසුවීමකින් නරිහාමිගෙ වැඩේ අවුල් වෙලා නරිහාමිට මුහුනදෙන්න වෙන්නෙ හරිම අකරතැබ්බයකට

Good as :  Exemplary Story

Self Reading Age :  5 years  to 10 years
Story Telling Age: 1 year to 6 years

Adding to cart...

Description

Name: කොහොල්ලෑ නරිහාමි - Koholla Narihami

Author : Janaki Sooriyarachchi

Arts: Janaki Sooriyarachchi

Publisher: Tikiri Publishers

 

Additional information

Weight 0.101

Rs. 250 Rs.187.5

Adding to cart...