070 428 0622

කුඩ හොරා | Kuda Horaa

රු325.00

කොස් ගම කුඩ නෑ. ගමේ මිනිස්සු කුඩ දැකලවත් නෑ. කොස්ගම කිරිමාමා කොළඹ ගියාම කුඩ දැකලා කුඩයක් ගමට අරන් ආවා. මේ කුඩේ නැතිවුනා. ඊට පස්සේ ගේන ගේන කුඩේ නැතිවුනා. කවුද මේ කුඩ හොරා?

කුඩ හොරා කියන්නේ භාෂා ගණනාවකට පරිවර්තනය වුන ජාත්‍යන්තර ප්‍රසාදයට ලක් වුණ විශිෂ්ට නිර්මාණයක්.

3 in stock

Category:

Additional information

Weight 0.147 kg
Dimensions 30 × 21 × 0.2 cm
Writer

Publisher

Language

No of Pages

25

ISBN

978-955-4574-43-4

Illustrator

Story Telling Age

,

Self Reading Age

24/7 Live Chat

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Free Shipping

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Secure Checkout

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.