071 428 0622

පද බෙදීම | Pada Bedima

රු300.00

සිංහල රීතිය’ නැමති මේ පොත් පෙළේ අරමුණ සිංහල භාෂාවේ නව මුහුණුවර හඳුන්වා දීම යි. හැම ජීව භාෂාවක් ම කාලයාගේ අවෑමෙන් පරිණාමයට පත් වේ. අවුරුදු දෙ දහසකටත් වැඩි කාල පරිච්ඡේදයක් තුල පරිණාමයට පත් වෙමින් එන සිංහලය දැන් සුඛනම්‍ය සන්නිවේදන මාධ්‍යක් බවට පත් වෙමින් පවතී.

2 in stock

Categories: , ,

Additional information

Weight 0.144 kg
Dimensions 20 × 20 × 0.5 cm
Writer

Publisher

Language

No of Pages

72

ISBN

978-955-0335-63-3

Series

Series No

9

24/7 Live Chat

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Free Shipping

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

Secure Checkout

Maecenas tempus tellus eget condimentum rhoncus sem quam se.

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.