පිංචි 2 සෙල්ලම් පිල්ලම් DVD

SKU: A03f03-0802 - 1

Rs. 1500 Rs. 1200

Out of stock
20% OFF

මෙම DVD පටය සමග තිළිණ වන කියවීම් හා අභ්‍යාස පොත් 5 දරුවාගේ මතකය අලුත් කරවීම, කියවීමේ රටාවන් හුරුවීම, දෘෂ්ටි විභේදන හා මනෝ චාලක හැකියාවන් දියුණුකිරීම ආදී විවිධ කරුණු අරමුණු කොට නිර්මාණය කර ඇත. එමෙන්ම කියවීමේදි නිතර හමුවන පිල්ලම් සහිත, රහිත හා සංකීර්ණ වචන යොදාගනිමින් සකසා ඇති එම පොත් 5 දරුවාගේ කැමැත්ත මත, කිසිදු බලපෑමකින් තොරව භාවිතා කිරීමට සලසන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

ජානකී සුරීයාරච්චි

Description

"පිනචි ඇන්ඩ් ද ඇල්ෆබට්" හි 2 වන කොටස එනම් අකුරු ඉගෙනීමේ දෙවන අදියර "සෙල්ලම් පිල්ලම්" ලෙස මෙසේ ඔබ අතට පත්වේ. පුරා වසර දෙකක් තුළ නිර්මාණය කරනු ලැබු මෙය, මුලු චිත්‍රපටයේ මෙන්ම සාම්ප්‍රදායික ඉගෙනුම් ක්‍රමශිල්පවලින් තරමක් බැහැරව, බහුමාධ්‍ය තාක්ෂණය සමග නවීනතම අධ්‍යාපන මනෝවිද්‍යා ක්‍රමශිල්ප සියුම්ව භාවිතා කරමින්, ළමා සිත් ආලෝලනය වන අයුරින්, සැහැල්ලු සංගීතමය විනෝදාත්මක ඉගැන්වීම් කලාවක් භාවිතා කර ගොඩ නඟා ඇත. ළමා වියේ දඟකාරකම් මෙන්ම වීරත්වය, ස්ථානොචිත ප්‍රඥාව, සංවේදීබව, ඉදිරිපත්වීම, අනුන්ට උපකාර කිරීම, නොපසුබට උත්සාහය, වගකීම් දැරීම ආදී යහගුණ හා පෞරුෂ වර්ධන සංකල්ප ගොඩනංවමින් මෙය නිර්මාණය වී ඇත. එමෙන්ම මුල් චිත්‍රපටයට වඩා තරමක් වෙනස් ආකාරයකට, පිංචි ඇතුඵ පිරිස කතන්දර මාලිගාවක් සොයා යන ගමනේ සතුට, කුතුහලය, ජයග්‍රහණය හා වීරත්වයෙන් පිරි කතාවක් ඔස්සේ මෙහි මුලික ඉගෙනුම් අරමුණු කරා ගොස් ඇත. අකුරු ඉගෙනීම වෙහෙසකර කටයුත්තක් නොව ඉතා විනෝදජනක කටයුත්තක් බවට පත් කරවීමට මෙන්ම අකුරු ඉගෙනීමෙන් අපූරු දේ දැනගැනීමට හැකිවන ආකාරයත් පොතපත කියවීමට කුතුහලය පිරි ආශාවකුත් ඇති කිරීමට මා මෙහි විශේෂයෙන් උත්සාහ දරා ඇත. අපමණ බාධක, දුෂ්කරතා මැද උවද මෙම චිත්‍රපටය මා හට හැකි ඉහළම මට්ටමින් මෙසේ නිමකිරීමට හැකිවීම සැබැවින් ශ්‍රි ලාංකික දූ පුතුන්ගේම භාග්‍යයක් යැයි සිතමි.

මෙම DVD පටය සමග තිළිණ වන කියවීම් හා අභ්‍යාස පොත් 5 දරුවාගේ මතකය අලුත් කරවීම, කියවීමේ රටාවන් හුරුවීම, දෘෂ්ටි විභේදන හා මනෝ චාලක හැකියාවන් දියුණුකිරීම ආදී විවිධ කරුණු අරමුණු කොට නිර්මාණය කර ඇත. එමෙන්ම කියවීමේදි නිතර හමුවන පිල්ලම් සහිත, රහිත හා සංකීර්ණ වචන යොදාගනිමින් සකසා ඇති එම පොත් 5 දරුවාගේ කැමැත්ත මත, කිසිදු බලපෑමකින් තොරව භාවිතා කිරීමට සලසන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

- ජානකී සුරීයාරච්චි

Pinchi 02 අකුරු සහ පිල්ලම්

Additional information

Weight 0.601

Rs. 1500 Rs.1200